ABOUT US

ihome เราคือมืออาชีพในการตรวจรับบ้านก่อนโอนมาแล้วมากว่า 100 หลัง กว่า 20 โครงการ

ที่เป็นเป้าหมายในการเลือกซื้อบ้านของลูกค้า?และผ่านสายงานก่อสร้างและตกแต่งภายใน

ประสบการณ์มากมาย จาก สถาปนิก และวิศกรไฟแรง

จึงไม่แปลกที่เราจะเป็นมืออาชีพในการตรวจรับบ้านเพื่อให้เจ้าของบ้านใหม่ได้บ้านที่สมบูรณ์แบบและ

พึงพอใจมากที่สุด