ตรวจบ้านแบบผู้ไม่รู้

วิธีตรวจบ้าน

One Response to “ตรวจบ้านแบบผู้ไม่รู้”

  • ณัฐเขต หมูทอง says:

    ในการนี้ กระผมขอพิจารณาตัวอย่างรายงานที่ผ่านมาก่อน นัดหมายตรวจบ้าน
    ในการนี้ขอราคาพิเศษ
    จึงเรียนมาเพื่อขอลดราคา ค่าตรวจประเมิน ในราคาพิเศษ

    ณัฐเขต หมูทอง 082 7047400 /ภูเก็ต

Leave a Reply